Informacija o javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu transfera (sredstava) neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/ projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg