Informacija o javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i pojedincima u svrhu finansiranja aktivnosti

Informacija o javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i pojedincima u svrhu finansiranja aktivnosti /programa/ projekata održivog povratka u Republiku Srpsku iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa razdjela Kabineta predsj edavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo