Informacija Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o stanju inkluzivnog odgoja i obrazovanja sa prijedlogom mjera za unapređenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i centri

Puni naziv tačke: 

Informacija Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o stanju inkluzivnog odgoja i obrazovanja sa prijedlogom mjera za unapređenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i centrima, broj: 11-03/02-34-125/22 od 05.01.2022. godine

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26