Informacija Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu;