Informacija Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba i Civilne zaštite o poduzetim mjerama i sa prijedlogom mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa