II nastavak Osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo