Dodijeljeno 582.628,55KM za projekte iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić uručila je danas odluke o dodjeli sredstava predstavnicima 14 udruženja i neprofitnih organizacija u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i omladini do 26. godine života.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS objavilo je konačnu rang listu dobitnika ovih sredstava 30. septembra 2019. godine, nakon provedene procedure javnog poziva.
Odobrena sredstva udruženja i organizacije su obavezni utrošiti u neposredni odgojno-obrazovni rad sa djecom, a realizacija projekata bit će pod kontrolom i monitoringom Ministarstva.
Za ove namjene iz Budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije Ministarstva, ukupno je dodijeljeno 582.628,55 KM.
U prilogu je tabelarni prikaz dobitnika sredstava, naziva projekata i pojedinačnih iznosa odobrenih sredstava.