Dodatnih 1,5 miliona KM Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica zdravstva Amela Sofić posjetili su danas Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, gdje su se u razgovoru sa direktoricom Jasminkom Kurilić upoznali sa radom ove ustanove.
S ciljem nastavka njenog kontinuiranog i nesmetanog rada, Ministarstvo zdravstva je u dogovoru sa Zavodom zdravstvrnog osiguranja KS, povećalo finansijska sredstva za ovu ustanovu. Tako su rebalansom budžeta Zavoda  iz mjeseca jula 2019. godine povećana sredstva ovoj ustanovi za 1.489.600 KM, sa prvobitnih 2.475.800 KM na  sadašnjih 3.965.400 KM.
"Ova ustanova se finansira sredstvima Vlade FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. S obzirom na to da preko 75 posto usluga pruža građanima KS, i da je jedina ustanova u Kantonu koja pruža usluge transfuzijske medicine, Ministarstvo zdravstva je u dogovoru sa Zavodom zdravstvnog osiguranja KS obezbijedilo dodatna sredstva, kako bi ova ustanova mogla nastaviti kontinuirano obavljati svoju djelatnost u punom kapacitetu, za dobrobit naših građana", rekla je ministrica Sofić.
Direktorica Kurilić zahvalila se premijeru i ministrici na posjeti, smatrajući je izuzetno važnom za prepoznavanje djelatnosti kojom se bavi, poput prikupljanja dovoljnih količina sigurne krvi za sve pacijente koji se liječe u Kantonu, a po potrebi i za druge transfuzijske ustanove.
Djelatnost ove zdravstvene ustanove obuhvata: prikupljanje, preradu i testiranje krvi, ispitivanje koagulacionih poremećaja, tkivnu tipizaciju (određivanje podudarnosti) za transplantaciju organa, te kontrolu kvalitata krvnih pripravaka. Pored toga, ova ustanova uspješno obavlja prikupljanje, krioprezervaciju i reinfuziju matičnih ćelija za odrasle i pedijatrijske pacijente.
Ustanova ne naplaćuje  usluge ni komponente krvi osiguranicima KS koji se liječe u KCUS-u, Općoj bolnici "Prim.dr Abdulah Nakaš", kao ni usluge osiguranicima KS koji obavljaju analize u ambulantama ove ustanove.