TEMATSKI DIO

Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu