Programi rada sa Planom finansijskog poslovanja za 2014. godinu javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite

Programi rada sa Planom finansijskog poslovanja za 2014. godinu javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2014
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite
Godina: 
2014
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
36.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo 2.nastavak