Prijedlog zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu (skraćeni postupak)

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu (skraćeni postupak)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs