Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala privrednog društva „KEMOS“ d.o.o. Sarajevo