Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;