Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu