Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-17172-35.1/10 od 24.06.2010.godine o zaduženju kod komercijalnih banaka za kredite u iznosu od 25.130.000,00 KM

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-17172-35.1/10 od 24.06.2010.godine o zaduženju kod komercijalnih banaka za kredite u iznosu od 25.130.000,00 KM

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs