Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH;