Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2014. godinu sa Izvještajem o f

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2014. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu;

Rezultat: 
Usvojen