Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs