Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu;