Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo