Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Intesa Sanpaolo Banke d.d. i Union Banke d.d. Sarajevo