Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo" za 2013. godinu;