Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES - Međunarodni teatarski festival Sarajevo – Scena MESS“ za 2014. godinu