Angelina Jolie

Vrsta nagrade: 
Počasni građanin Kantona sarajevo
Godina: 
2012