Ambasada Japana u BiH

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Kolektivi
Godina: 
2012