3. Prijedlog odluke o izmjeni naziva JU OŠ "Dobroševići" Sarajevo u novi naziv JU OŠ "Mustafa Busuladžić" Sarajevo