Tačke dnevnog reda van Programa rada

15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3.Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – mart 2012. godine


1.Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2011. godinu


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

10. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju: a)Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja b)Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar “ c)Kantonalne javne ustanove “Disciplinski centar za maloljetnike” d)Kantonalne javne ustanove” Porodično savjetovalište” e) Javne ustanove “Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo” f)Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” ;


11. Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


13. Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu


21. Prijedlog teksta Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Kantona Sarajevo i AACC Alpe Adria centra za prekograničnu saradnju, kojim se uspostavljaju okviri buduće poslovno-tehničke saradnje i zajedničko djelovanje u oblastima od obostranog interesa


Zapisnik sa 13. sjednice


Informacija o stepenu realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta Sarajevo


Zapisnik sa 12 sjednice


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo:


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ( skraćeni postupak);


5. Zaključak Zakonodavno-pravne komisije u vezi tumačenja odredbe člana 133. Tačka 13. Zakona o visokom obrazovanju


13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak)


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština i to


8. Prijedlozi odluka o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupština i to


10. Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


11. PRIJEDLOZI RJEŠENJA : a) o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo; b) o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju;


14. Prijedlog Odluke o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica sa uputstvom za primjenu


15. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina da svaka na svome području obavi parcelaciju zemljišta i utvrdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma Nedžarići


18. Prijedlog programa obilježevanja dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2012. godine


19. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice na području Mjesne zajednice Širokaća - Općina Stari Grad Sarajevo


20. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica sa područja Mjesne zajednice „Dolac“ - Općina Novi Grad Sarajevo


21. Prijedlog odluke o izmjeni naziva JU Srednjoškolski centar Ilijaš


22. Prijedlog odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici na području Mjesne zajednice „Stup“ - Općina Ilidža


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za dodjelu pištolja Predragu Kurtešu i Draganu Miokoviću, bivšim uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo