Tačke dnevnog reda van Programa rada

18. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Zapisnik 17. sjednica


INFORMATIVNI MATERIJALI


Zapisnik 16. sjednica sa stenogramom


17. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zaključka za provođenje javne rasprave o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit bank d.d. Mostar za kredite u iznosu od 8.000.000,00 KM


7. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije za obaveze KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo od komercijalnih banaka i kreditora


8. Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Ismet Salkić razrješava dužnosti i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizije Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, kojom se Gabrijel Vukadin imenuje na poziciju predsjednika Skupštine.


9. Izvještaj o stepenu realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu


10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva


Zapisnik 3. Hitna sjednica


Zapisnik sa 15. Radne sjednice


16. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Kantona Sarajevo


3. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


6. Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit Bank d. d. Mostar za kredite u iznosu od 11.000.000,00 KM


8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i Programa privatizacije;


10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo


11. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2012. godinu:


- Informacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša u vezi sa pripremom i donošenjem Zakona o sanaciji i konsolidaciji kantonalnih javni komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo


15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjenama Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Terme Ilidža" d. o. o. Sarajevo i davanju saglasnosti Premijeru Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o izmjenama Ugovora o osnivanivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Tereme Ilidža" d.o.o. Sarajevo


8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Dana policije Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za doniranje motornog vozila marke „GOLF 5“, godina proizvodnje 2005, registarskih oznaka 591-J-339, broj šasije WVWZZZ1KZ69000062, broj motora BKC675022, i motornog vozila marke „VW CADDY“, godina proizvodnje 2003, registarskih oznaka A12-T-200, broj šasije WV1ZZZ9KZ3R533736, broj motora 1Y900950, Vatrogasnom društvu Kenan Slinić, Ilidža


10. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulica i davanju naziva novoizgrađenim ulicama na području Općine Vogošća


22. Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2011. godini sa financijskim izvještajem


2.Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2011. godinu


Zapisnik 14 sjednica


3.Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – mart 2012. godine