Služba za skupštinske poslove

Rad organa uprave

Odluka
Odluka o izradi Plana integriteta u Službi za skupštinske poslove Odluka
Ostalo
Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2024.godinu Ostalo
Dopuna Plana javnih nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2024.godinu Ostalo
Plan javnih nabavki za 2024.godinu Ostalo, Ostalo
Plan integriteta
Plan integriteta sa izmjenama i dopunama Službe za skupštinske poslove SKS Plan integriteta