Služba za skupštinske poslove

Propisi i drugi akti

Propisi

Pravilnik
Pravilnik o javnim nabavkama Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Službi za Skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Interni pravilnik o upotrebi platforme "BEEY" Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Službi za skupštinske poslove SKS Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Interni pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova kroz direktni sporazum Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik, Pravilnik
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Plan integriteta
Plan integriteta Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Plan integriteta
Uredba
Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Uredba
Vodič
Vodič za pristup informacijama u Službi za skupštinske poslove Vodič