Služba za skupštinske poslove

Propisi i drugi akti

Pojedinačni akti

Pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Ostalo
Izmjene i dopune Plana javnuh nabavki Službe za skupštinske poslove i Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe Ostalo, Ostalo
Plan Javnih nabavki za 2023.godinu za Službu za skupštinske poslove SKS i Skupštinu KS, poslanici i parlamentarne grupeštinu Ostalo, Ostalo
Privremeni plan javnih nabavki za SKS, poslanici i parlamentarne grupe i Službe za skupštinske poslove SKS za period januar-mart 2023 Ostalo, Ostalo
Plan javnih nabavk Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe sa izmjenama i dopunama i Službe za skupštinske poslove SKS za 2022.godinu Ostalo, Ostalo, Ostalo
Plan javnih nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2021 Ostalo
Izmjene plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2021 Ostalo
Plan javnih nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2021.godinu Ostalo
Krizni plan pripravnosti Službe za skupštinske poslove Ostalo
Odluka
Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju "Dani nacionalnih manjina KS 2023.godine Odluka
Odluka o usvajanju Plana integriteta sa izmjenama i dopunama Službe za skupštinske poslove Skupštine kantona Sarajevo Odluka, Odluka
Odluka o izradi Plana integriteta u Službi za skupštinske poslove Odluka
Odluka o dodjeli sredstava Savezu nacionalnih manjina KS Odluka
Rješenje
Rješenje o imenovanju ovlaštene osobe za prijem prijava korupcije u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Rješenje
Rješenje o određivanju menadžera integriteta za izradu i provođenje Plana integriteta u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Rješenje