Zastupničko pitanje vezano za izgradnju prečistača.

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić, dana 11.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

„Molim da me obavijestite da li se Općina Novi Grad u proteklim godinama obraćala Vladi Kantona Sarajevo, nadležnim ministarstvima i javnim preduzećima po pitanju izgradnje prečistača koji prema Prostornom planu KS pripada zoni Reljeva, zbog čega je onemogućena izgradnja primarnog kolektora za naselja Zabrđe, Dobroševići, Reljevo i Sokolje.

Da li su poduzete ikakve aktivnosti u proteklim godinama po ovom pitanju i kada?

Da li se zbog nemogućnosti gravitacione odvodnje otpadnih voda prema Butilama problem može riješiti sa pumpnim stanicama za otpadnu vodu?”

Postavljeno dana: 
Petak, 11 Septembar, 2020
Pošalji mail: 
Da