Zastupničko pitanje vezano za informaciju o sigurnosti snabdjevanja Kantona Sarajevo gasom u narednoj zimskoj sezoni 2019/2020.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim ​Vladu Federacije BIH​, ​Ministarstvo rudarstva, industrije i energetike FBiH​, ​Vladu Kantona Sarajevo​, ​Ministarstvo privrede KS​, ​Ministarstvo komunalne privrede KS, BH Gas, KJKP Sarajevogas da mi dostave informaciju o sigurnosti snabdjevanja Kantona Sarajevo gasom u narednoj zimskoj sezoni 2019/2020 jer prema prošlogodišnjim izjavama g.Bećarevića i direktora BH Gasa g. Salkića kapaciteti jedinog gasovoda prema Kantonu Sarajevo su napadnuti gasifikacijom regije Bijeljina, CMG postrojenjem Zvornik i ostalim projektima.Ukoliko imam ispravne informacije gasifikacija Biljeljine se uskoro završava, o ostalim projektima koji utiču na snabdjevanje Kantona Sarajevo gasom nemam informacije, te stoga molim da mi se dostave detaljne informacije o ovom problemu, te ukoliko problemi iziskuju angažman Skupštine Kantona Sarajevo molim da nam predložite konkretne mjere koje bismo mogli poduzeti.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da