Zastupnička inicijativa a što hitnije uspostavljanje vodozaštitne zone i otpočinjanje aktivne zaštite područja Crne Rijeke Općina Trnovo.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Podnosim inicijativu za što hitnije uspostavljanje vodozaštitne zone i otpočinjanje aktivne
zaštite područja Crne Rijeke Općina Trnovo, ukoliko je to zakonski moguće prije izrade
glavnog projekta u vezi vodosnabdjevanja, jer izvorište pitke vode Sarajevsko polje je
prekapacitirano i svakim danom sve više ugroženo, te se projekat vodosnabdjevanja sa buduće
akumulacije Crna Rijeka treba što hitnije otpočeti.

Molim resorna ministarstva za detaljno pojašnjenje koraka, kako bi se ovo područje što hitnije
počelo štititi, te kako bismo budućim generacijama obezbijedili na vrijeme nesmetano
vodosnabdjevanje.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Ne