Inicijativa:“Obaviještena sam od strane građana da se na adresi Džemala Bijedića 25b Hookah Bar Renommee nalaze rasvjetna tijela postavljena i prikucana na stabla drveća, stoga molim da se obavi inspekcijski nadzor i pomenuta rasvjeta ukloni sa stabala.”