KJKP Park

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa :“Molim da provjerite navode građana da rasvjeta na glavnoj saobraćajnici Bulevar Meše Selimovića u smjeru Ilidže u blizini objekta Džemala Bijedića 25 ne radi, te ukoliko su navodi tačni izvršite popravku.”

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa:“Obaviještena sam od strane građana da se na adresi Džemala Bijedića 25b Hookah Bar Renommee nalaze rasvjetna tijela postavljena i prikucana na stabla drveća, stoga molim da se obavi inspekcijski nadzor i pomenuta rasvjeta ukloni sa stabala.”

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na molbu građana podnosim inicijativu prema KJKP PARK da, ukoliko je moguće, izvrše sadnju drveća ili žive ograde na potezu približno od adrese Zmaja od Bosne 34 duž glavne saobraćajnice u smjeru Ilidže do zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Također

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: "Molim «KJKP Sarajevogas d.o.o«, «KJKP «Rad», «KJKP Park» i «KJKP Tržnice i pijace» da mi dostave tabelarni pregled svih ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, imena lica i datume potpisivanja ugovora sa istima..."

Postavljeno na: 
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori