Zastupničko pitanje: Na koji način se dijeli novac od posebnih vodnih naknada i da li se podjela vršila shodno važećim zakonskim propisima  prema Vladi Kantona?