Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Igor Stojanović
Pitanje

- Kako je moguće da se realizacija projekta na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) radi suprotno u odnosu sa projektnom dokumentacijom za koju je Opština Centar izdala odobrenje za građenje 2005.godine pod brojem 07-23-2254/05.
- Sredstva za realizaciju tog projekta u iznosu od 1.700.000 KM trebalo je da osigura Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, a stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova je vršio i vrši Zavod za izgradnju KS. Ako se bazen ne gradi u skladu sa projektnom dokumentacijom, da li je Vlada KS doznačila predviđeni iznos novca I ako jeste, zašto?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da