Zastupnička inicijativa "da se vlasnicima Invalidske karte za gradski saobraćaj, naročito onima koji kupuju kupon od 21,70 i 29,00 KM dozvoli da koriste kupon i u vozilima Centroransa".