Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja: • U ime radnika GRASa koji procjenjuju da je velika vrijednost šina koje se više neće upotrebljavati nakon rekonstrukcije tramvajske pruge, molim odgovor šta će se desiti sa tolikim tonama željeza?