Odgovori na zastupnička pitanja

35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Mario Vukasović

Mirsad Pindžo

Goran Akšamija

Mersiha Mehmedagić

Mirza Čelik

Eldar Čomor

Edin Forto

Semir Halilović

Rasim Lakota

Selma Filipović

Neira Dizdarević

Dževad Rađo

Segmedina Srna Bajramović