Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Nacrt budžeta
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2012
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Komentar na rok: 
decembar - prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu