Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Inicijativa Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da u budžetu za narednu godinu pripremi sredstva za interventnu nabavku kompjuterske opreme za praćenje online nastave.

Postavljeno na: 
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa "da se izvrši procjena potrebnih finansijaskih sredstva za sanaciju i obnovu mokrih čvorova u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo".

Postavljeno na: 
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za ukidanje moratorija na zapošljavanje u obrazovnim institucijama (osnovnim i srednjim školama u KS) koji traje od 2012. godine, jer veliki broj prosvjetnih radnika već godinama, ne uspjeva zasnovati stalni radni odnos.

Postavljeno na: 
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Bibija Kerla (17.11.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnice Kerla Bibije, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K