Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da svim učenicima od prvog do petog razreda osnovne škole obezbijedi besplatne udžbenike za školsku 2022./2023. godinu.

Postavljeno na: 
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za usvajanje Programa sufinansiranja boravka djece sa poteskocama u razvoju i u udruzenjima gradjana osnovanim za pomoc i podrsku ovoj ranjivoj kategoriji.

Postavljeno na: 
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, KS, da mi odgovori: Zašto ministarsvo odbija da provede dvije pravosnažne sudske presude u slučaju direktora „Osnovne Muzičke Škole „Ilidza Mehmeda Bajraktarević?

Postavljeno na: 
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Inicijativa više zastupnika (15.03.2022.)

Prihvata se inicijativa o institucionalizaciji saradnje na svim poljima, prije svega poljima kulture i sporta, ekonomije, obrazovanja, zdravstva i turizma sa javnim ustanovama i preduzećima koja djeluju na području Sandžaka.

Insistira se da nadležni organi Kantona Sarajevo periodično izvještavaju Skupštinu Kantona Sarajevo o realizaciji svih provedenih aktivnosti.

Skupština Kantona Sarajevo, smatra da je potrebno ustanoviti radno tijelo koje će koordinirati sve aktivnosti ove saradnje i da se kao takvo ugradi u Poslovnik o radu Skupštine Kantona Sarajevo.