Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Zaključak Dževad Poturak (03.03.2021)

Prihvata se Inicijativa da se u nastavni plan i program za osnovnu i srednju školu iz nastavnog predmeta Historija poveća obim nastavnog sadržaja već od VI razreda osnovne škole o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, namjerama agresora, genocidu u Srebrenici, opsadi Sarajeva, ključnim bitkama za odbranu Sarajeva, etničkom čišćenju i komandantima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Zaključak Zvonko Marić (03.03.2021)

Prihvata se Inicijativa da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, revidira i ispravi naredbu od 02.02.2021.godine br: 11/04-34-2024-3/21 i uskladi je sa Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda br: AP-3683/20, u dijelu koji se odnosi na nošenje maski, za vrijeme boravka učenika razredne nastave u školama na području Kantona Sarajevo.

Zastupničku inicijativa „da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, revidira i ispravi naredbu od 02.02.2021.g. u dijelu koji se odnosi na nošenje maski, za vrijeme boravka učenika razredne nastave u školama na području Kantona Sarajevo”.