Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Zastupnička inicijativa za angažovanje asistenata medicinskog smjera (medicinske sestre i tehničari) u vrtićima u nadležnosti JU Djeca Sarajeva i osnovnim školama.

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

- Zašto je ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS odustalo od projekta besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene porodice i porodice sa troje i više djece koje je zakonska obaveza, a istovremeno subvencionira privatne vrtiće koje nisu zakonska obaveza?

Postavljeno na: 
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: