Kolegij Skupštine

"Veliki broj građana Kantona Sarajevo mi se obratio sa molbom da ponovo iniciram održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa samo jednom tačkom dnevnog reda: "Sigurnost u Kantonu Sarajevo"

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se shodno problemima nastalim zbog neusaglašenih stavova po pitanju osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, hitno sazove vanredni Kolegij i eventualno Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri