Kolegij Skupštine

Tražim od Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo da se do sljedećeg zasjedanja SKS pismeno izjasni zašto četiri mjeseca nakon pismenog traženja za održavanje posebne sjednice Skupštine KS, koje je zatražilo 14 zastupnika SKS, nisu ispoštovali Poslovnik Sku

Postavljeno na: 
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

S obzirom da sam Skupštini Kantona Sarajevo dostavio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, koji još uvijek nije stavljen na dnevni red Skupštine pokrećem inicijativu da se na prvu narednu sjednicu Skupštine stavi ov

Postavljeno na: 
9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

inicijativa da se "Informacija o poduzetim aktivnostima po pitanju slučaja trovanja djece u vrtićima KS" uvrsti kao tačka u dnevni red naredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori