Kolegij Skupštine

Zastupničko pitanje: Zamolio bih nadležne da mi daju pismeni odgovor na pitanje da li postoji inicijativa ili odluka bivšeg saziva Skupštine da se osudi bilo koji vid dovođenja skupštinskog zastupnika Predraga Kojovića u vezu sa četničkim pokretom.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo “da na narednu redovnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo obavezno uvrsti, kao tačku dnevnog reda, informaciju o migrantskoj krizi i bezbjednosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo"...

Postavljeno na: 
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa: “Ovim putem iniciram da se na dnevni red iduće sjednice Skupštine KS uvrsti tačka dnevnog reda „Evaluacija Strategije razvoja KS do 2020. godine“.

Postavljeno na: 
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: