Kolegij Skupštine

Zastupnička inicijativa Igor Stojanović

1. Zadužuje se Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, Uprava za imovinsko-pravne i geodetske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, da analiziraju i daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Uakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine vodeći računa o interesima i zaštiti imovine Kantona Sarajevo.

Inicijativa KLUB SDA

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

Zastupničko pitanje: Zamolio bih nadležne da mi daju pismeni odgovor na pitanje da li postoji inicijativa ili odluka bivšeg saziva Skupštine da se osudi bilo koji vid dovođenja skupštinskog zastupnika Predraga Kojovića u vezu sa četničkim pokretom.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo “da na narednu redovnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo obavezno uvrsti, kao tačku dnevnog reda, informaciju o migrantskoj krizi i bezbjednosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo"...

Postavljeno na: 
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori